Adres: ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa
Telefon: +48 513 998 334
menu
+48 513 998 334

Padaczka alkoholowa – co to za przypadłość? W jaki sposób ją leczyć?

11 września 2021

Padaczkę alkoholową rozpoznaje się po napadach drgawek. Pojawia się ona w czasie alkoholowego zespołu abstynencyjnego i jest to charakterystyczne zjawisko dla osób z chorobą alkoholową. Tego typu reakcja uwidacznia się po upływie od kilku godzin do nawet tygodnia od momentu zaprzestania picia alkoholu, przy czym należy tutaj mieć na uwadze nagłe odstawienie napojów wyskokowych podczas ciągu alkoholowego. Zazwyczaj tego typu napady mają charakter pierwotnie uogólniony. Oznacza to, że objawy padaczki są duże i nasilone. Groźną sytuacją, realnie zagrażającą życiu jest tak zwany stan padaczkowy. Dotyka on kilku procent Pacjentów i składa się z licznych ataków następujących po sobie, przy czym taka osoba w dalszym ciągu pozostaje w stanie utraty przytomności.

Warto dodać kilka statystyk, jakie można odnaleźć w literaturze medycznej i terapeutycznej, która porusza temat alkoholizmu. Szacuje się, że wśród 30% osób uzależnionych od alkoholu drgawki padaczkowe wywołane działaniem alkoholu stanowią wstęp do majaczenia alkoholowego. Co ciekawe, szansa, że u danej osoby rozwiną się napady padaczkowe jest nawet trzykrotnie wyższa w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, przy czym samo ryzyko rośnie wraz z ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu. W chwili obecnej mówi się, że około 15% alkoholików cierpi z powodu regularnie pojawiającej się padaczki na tle alkoholowym, przy czym 70% tych przypadków skorelowanych jest ze wspomnianym już AZA, czyli zespołem abstynencyjnym.

Podsumowując, można przyjąć, że padaczka alkoholowa stanowi unikalny sposób reagowania ludzkiego ciała na nagły brak alkoholu lub znaczne zmniejszenie jego ilości. Występuje tutaj zależność – im bardziej alkoholik przyzwyczaił swój organizm do dostarczania większych dawek czystego alkoholu poprzez długotrwałą ich konsumpcję, tym trudniej mu będzie przerwać niewątpliwie pojawiające się ciągi alkoholowe, przy czym istnieje wysokie ryzyko pojawienia się padaczki alkoholowej jako skutków takiej reakcji, którą ciężko będzie znieść ze względu na jej zmożony i ciężki charakter. Należy pamiętać, że omawiane schorzenie jest nagłe, niespodziewane, a także tworzy realne zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla życia.

Padaczka alkoholowa – omówienie zagadnienia

Podłożem padaczki na tle alkoholowym są powstałe zaburzenia neurologiczne. Ze względu na swoją charakterystykę, wywołują one napady drgawkowe, które są efektem niebezpiecznych konsekwencji działania toksyn, a także zaburzeń metabolicznych u alkoholików. Momentem, w którym dochodzi do wzmożonej reakcji organizmu jest przeżywanie zespołu odstawiennego. Warto pamiętać, że drgawki i drżenia mięśniowe to, mimo, iż częste, to tylko niektóre z objawów tego zespołu. Można powiedzieć, że organizm człowieka przyzwyczajony do obecności we krwi alkoholu, nagle jego pozbawiony, zaczyna dawać znaki świadczące o potrzebie jego uzupełnienia. Ze względu na fakt, iż atak padaczki alkoholowej jest niebezpieczny, konieczne jest udzielenie takiej osobie natychmiastowej pomocy medycznej.

Zespół abstynencyjny – inne, charakterystyczne objawy

Jak wspomniano wyżej, oprócz napadów na tle neurologicznym, człowiek, który nagle odstawił alkohol, doprowadzając się do AZA odczuwa także inne konsekwencje swojej decyzji. Oczywiście chęć odstawienia alkoholu jest jak najbardziej słuszną ideą, jednak w przypadku osób uzależnionych, zwłaszcza w głębokich fazach rozwoju choroby, należy alkohol odstawiać zdroworozsądkowo, koniecznie z pomocą specjalistów w swojej dziedzinie, którzy wiedzą, w jaki sposób tego dokonać tak, aby było bezpiecznie i skutecznie. Inne konsekwencje zespołu odstawiennego to objawy natury somatycznej. Pacjent często skarży się na uporczywą biegunkę, nudności, a także wymioty. Towarzyszy mu ból, szczególnie mięśni, brzucha i głowy. Ponieważ jego ciśnienie rośnie, przyspiesza mu także oddech i kołacze serce. Częste są także problemy ze snem, pobudzenie psychoruchowe, a także omamy wzrokowe (przewidzenia).

Cechy charakterystyczne padaczki na tle alkoholowym oraz jej objawy

Klasyczna epilepsja, jak i padaczka wywołana alkoholem posiadają wspólną cechę, jaką są silne drgawki mięśniowe. W przeciwieństwie do klasycznej epilepsji, nie występuje tutaj tak zwana aura, ani inne symptomy ostrzegawcze przed napadem – a nawet jeżeli, to jest to skrajnie rzadka sytuacja. Jest to o tyle groźne, że alkoholik nie jest w stanie przewidzieć zbliżającego się napadu, ani mu zapobiec, ani także przygotować siebie i najbliższe otoczenie na to, co się będzie za chwilę dziać. W praktyce wygląda to tak, że osoba, która jeszcze kilka sekund temu była przytomna i świadoma swoich czynów, nagle mdleje, traci przytomność, upada i zaczyna się trząść. Pojawiają się skurcze w obrębie wszystkich mięśni, na całym ciele, alkoholik zaczyna się prężyć, wyginać w nienaturalny sposób, zdarzają się przypadki przegryzienia języka. Często także dochodzi do mimowolnego oddania moczu lub kału.

Sposoby leczenia padaczki alkoholowej

Padaczkę alkoholową należy leczyć na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, drugi sposób to leczenie farmakologiczne.

Ze względu na fakt, iż nie zawsze jest pewne, czy przypadek danej osoby to klasyczna epilepsja, czy może padaczka alkoholowa, pierwsza pomoc przedmedyczna powinna oscylować w postępowaniu takim, jak przy typowych zaburzeniach neurologicznych. W takim przypadku podstawą zachowania bezpieczeństwa jest zabezpieczenia głowy osoby poszkodowanej, tak, aby zminimalizować ryzyko urazów. Należy także sprawdzić, czy w jamie ustnej lub przełyku nie są widoczne przedmioty, resztki pokarmu itp. – jeśli tak, należy je usunąć. Głowę warto lekko obrócić na bok, aby w razie ewentualnych wymiotów alkoholik nie udusił się własnymi wydzielinami, a jeżeli to możliwe, całe ciało Pacjenta ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Często popełnianym błędem jest wkładanie osobie z napadem do ust twardych przedmiotów, po to, aby zabezpieczyć język przed przegryzieniem. Mit ten obalono wiele lat temu i udowodniono, że takie czyny mogą jedynie zaszkodzić poszkodowanemu.

Przy wszystkich tych czynnościach należy być delikatnym – zabezpieczać nie jest w tym przypadku tożsame z krępowaniem ruchów. Tym samym nie należy siłą unieruchamiać trzęsącego się ciała.

Zazwyczaj napad trwa co najmniej kilka sekund lub minut. Jeżeli po jego zakończeniu uzależniony odzyskuje świadomość, nie ma potrzeby wzywania pogotowia.

Odnosząc się do leczenia farmakologicznego, Pacjent powinien znajdować się pod stałą opieką i kontrolą specjalisty. Neurolog może zdecydować o zastosowaniu leków przeciwpadaczkowych i przeciwdrgawkowych. Lekarz może także zalecić inne rozwiązania, mające na celu ogólną poprawę funkcjonowania narządów i układów wewnętrznych. Ważna jest tutaj homeostaza witaminowo-elektrolitowo-mineralna. Koniecznie należy pozbyć się wszelkich toksyn i pozostałości metabolicznych po trawieniu alkoholu. Tym samym, bardzo pomocne może okazać się odtruwanie alkoholowe.

W jaki sposób zapobiegać nawrotom padaczki alkoholowej?

Kiedy człowiek decyduje się na odstawienie alkoholu, w jego organizmie, wyglądzie, ale także w sposobie zachowania dochodzi do licznych zmian. Aby wzmocnić osobę uzależnioną w swojej decyzji, warto wspierać go we wzięciu udziału w terapii antyalkoholowej, które powszechnie dostępne są w ośrodkach leczenia uzależnień. Dzięki pomocy specjalistów – psychologów, psychiatrów i terapeutów, można na stałe wyjść z choroby alkoholowej, ciesząc się trzeźwym życiem na nowo. W przypadku osób, u których padaczka alkoholowa występowała, w momencie złamania abstynencji niemalże ze stu procentową pewnością objawy te powrócą. Z tego powodu zaleca się prowadzenie leczenia wielotorowo, korzystając z dobrodziejstwa różnych metod leczenia. Przydatna oprócz wspomnianej już terapii jest wszywka alkoholowa esperal Wołomin, a także odtrucie alkoholowe. Warto poszukać w swojej okolicy także grup wsparcia, np. wspólnoty Anonimowych Alkoholików.