Adres: ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa
Telefon: +48 513 998 334
menu
+48 513 998 334

Dlaczego tylko niektórzy ludzie upijają się do utraty przytomności?

18 stycznia 2023

Nawet pijąc taką samą ilość jak inni, tylko niektórzy doświadczają utraty przytomności. Ale zaciemnienie może przewidzieć inne problemy w przyszłości.

Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś utraty przytomności spowodowanej alkoholem, może być łatwo zlekceważyć to jako normalną część kultury picia lub poczuć, że to nic wielkiego, jeśli nie dzieje się to cały czas. Jednak to ryzykowne zachowanie polegające na upijaniu się i spożywaniu dużych ilości alkoholu może prowadzić nie tylko do niebezpiecznych sytuacji, ale także do długotrwałych problemów zdrowotnych, niezależnie od tego, jak często występuje.

Jaka jest definicja upijania się?

Chociaż istnieją definicje tego, co stanowi umiarkowane lub niskie ryzyko picia, wielu pracowników służby zdrowia może twierdzić, że w rzeczywistości nie ma bezpiecznej ilości spożywanego alkoholu.  Standardowa dawka alkoholu zawiera 10 gramów czystego etanolu. Zaleca się, aby dzienne spożycie alkoholu, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, nie przekraczało dwóch standardowych porcji, czyli 20 gramów czystego etanolu. Jest to mniej więcej pół kufla piwa lub lampka wina. 

Według zaleceń ekspertów, mężczyźni spożywający alkohol okazjonalnie nie powinni jednorazowo przekraczać sześciu standardowych dawek alkoholu. Kobiety z kolei powinny ograniczyć standardowe dawki alkoholu do czterech. Picie większej ilości alkoholu jest klasyfikowane jako picie niebezpieczne, które może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie. Skutki zdrowotne upijania się.

Upijanie się wiąże się również z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym: 

Upijanie się zwiększa ryzyko zatrucia alkoholem, które może spowodować śmierć. Oczywistymi objawami zatrucia alkoholem są poważne splątanie, powolny lub nieregularny oddech, niebieskawe zabarwienie skóry, niska temperatura ciała, wymioty, drgawki oraz zimna lub wilgotna skóra.12 Jeśli podejrzewasz, że dana osoba cierpi na zatrucie alkoholowe, natychmiast zadzwoń pod numer 911 .

Utrata pamięci

Blackout to ogólne określenie utraty pamięci; a najczęstszą przyczyną jest szybki wzrost poziomu alkoholu we krwi. Nazywa się to czasem amnezją wywołaną alkoholem. Kiedy dochodzi do utraty przytomności, osoba ma problemy z tworzeniem nowych wspomnień długotrwałych przy jednoczesnym zachowaniu innych umiejętności, takich jak mówienie. Są to konsekwencje gwałtownego wzrostu stężenia alkoholu we krwi, najczęściej spowodowanego upijaniem się. Jednak wpływ alkoholu na pamięć może się różnić u różnych osób, w tym poziom poziom alkoholu we krwi, który powoduje utratę przytomności, a niektórzy ludzie nigdy nie doświadczają utraty przytomności.

Utrata pamięci, a alkohol  

Zwykle stężenie alkoholu we krwi danej osoby musi osiągnąć co najmniej 0,16%, czyli dwukrotność dopuszczalnego limitu, aby wywołać utratę przytomności. Jednak alkohol może powodować utratę pamięci już po kilku drinkach, a im więcej osoba pije, tym bardziej pogarsza się upośledzenie. 

Jak dochodzi do utraty pamięci?

Na trzeźwo wspomnienia powstają po przetworzeniu bodźców sensorycznych w pamięci krótkotrwałej w procesie zwanym kodowaniem transferu, a następnie przeniesieniu przez podobny proces do pamięci długotrwałej. Kiedy dana osoba coś pamięta, jej mózg odzyskuje wspomnienie z długoterminowych pamięci długoterminowej i umieszcza ją w pamięci krótkotrwałej, podczas gdy jednostka ponownie doświadcza zdarzenia. Badania wykazały, że alkohol zakłóca transfer kodowania i odzyskiwanie między przechowywaniem pamięci krótko- i długoterminowej, zakłócając pamięć epizodyczną danej osoby.

Rodzaje 

Istnieją dwie formy utraty przytomności spowodowanej alkoholem: całkowita i częściowa lub fragmentaryczna. Całkowita wiąże się z całkowitą utratą pamięci, której w żadnym wypadku nie można przypomnieć. Częściowa (fragmentaryczna) jest bardziej powszechne i oznacza, że możesz nie pamiętać od razu, co się stało, ale pewne wskazówki mogą wywołać powrót wspomnień.

Istnieje również różnica między utratą pamięci, a utratą przytomności. Kiedy osoba traci przytomność, traci ją w stanie podobnym do snu, chociaż prawdopodobnie nie zareaguje na bodźce, takie jak rozmowa lub dotyk. Kiedy osoba traci pamięć, może nadal podejmować decyzje, prowadzić rozmowy, a nawet nadal pić. Wydaje się, że jest przytomna, ale nie pamięta, co się stało. Jest to niezwykle niebezpieczne, ponieważ mogą próbować prowadzić samochód, uprawiać seks bez zabezpieczenia lub wykonywać inne ryzykowne zachowania, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

Kto jest najbardziej narażony na utratę przytomności po alkoholu?

Kobiety są bardziej narażone na utratę przytomności niż mężczyźni, a młodzi dorośli są bardziej narażeni na utratę przytomności w porównaniu z osobami starszymi. Różnice w hormonach, składzie ciała i rozmiarze fizycznym, które wpływają na dystrybucję alkoholu i metabolizm między płciami, są prawdopodobnie powód, dla którego kobiety są bardziej podatne na utratę przytomności. Utrata przytomności może wystąpić przy znacznie niższych stężeniach BAC u osób pijących i przyjmujących leki nasenne i przeciwlękowe.

Czy upijanie się i utrata przytomności są oznakami uzależnienia?

Chociaż upijanie się nie jest tym samym, co zaburzenie związane z używaniem alkoholu, częste picie w nadmiernych ilościach zwiększa ryzyko uzależnienia od alkoholu, które może prowadzić do uzależnienia. Wcześniej zamroczenia spowodowane alkoholem były istotnym wczesnym sygnałem ostrzegawczym problematycznego picia i jednym z trzech głównych wskaźników alkoholizmu.

Obecnie wiadomo, że chociaż omdlenia nie są bezpośrednią oznaką uzależnienia, mogą być silnym wskaźnikiem osoby we wczesnych fazach uzależnienia od alkoholu. W przypadku dorosłych ponad 3 drinki dziennie (lub więcej niż 7 drinków w ciągu tygodnia) dla kobiet i więcej niż 4 drinki dziennie (lub więcej niż 14 drinków tygodniowo) dla mężczyzn uważa się za intensywne lub ryzykowne picie.

Jeśli ty lub ktoś bliski zmagasz się z upijaniem się i/lub utratą przytomności, możesz zastosować wszywkę alkoholową, aby rozpocząć drogę do trzeźwości. Ma ona za zadanie wywoływać nieprzyjemne objawy po wypiciu alkoholu, co z kolei ma wzbudzać awersję i niechęć do wysokoprocentowych napojów. Wszywkę wszywa się pod skórę i utrzymuje się przez około 8-10 miesięcy.