Adres: ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa
Telefon: +48 513 998 334
menu
+48 513 998 334

Czym jest depresja alkoholowa? Jak pomóc i ile trwa?

2 sierpnia 2021

Mianem „depresji alkoholowej” określa się jeden ze skutków nadużywania alkoholu, ale także stanowi ona przyczynę coraz częstszego zaglądania do przysłowiowego kieliszka. Warto znać jej objawy, jak i sposoby udzielania pomocy uzależnionym, wykazującym zaburzenia nastroju.

Czym jest depresja alkoholowa?

Depresja alkoholowa jest określeniem pierwotnych i wtórnych zaburzeń afektywnych. W tym aspekcie wyróżnia się następujące zależności:

Możliwe jest także współwystępowanie obu schorzeń, jednak bez jednoznacznych punktów zaczepienia. Jest to jednak rzadkość. Wymienione przypadki posiadają objawy klasycznej depresji, jednak z silnym wpływem uzależnienia i jego konsekwencji.

Wtórna depresja alkoholowa

Obecność uzależnienia generuje pojawienie się wtórnej depresji alkoholowej. Ma ona złożony patomechanizm powstawania, wliczając w to np. czynniki biochemiczne lub psychospołeczne. W literaturze przedmiotu najczęściej wspominanymi przyczynami depresji wtórnej są:

Pierwotna depresja alkoholowa

Pierwotna depresja alkoholowa pojawia się jeszcze zanim rozwinie się alkoholizm, jednak ze względu na nieudolne próby radzenia sobie z obniżonym nastrojem, sięgano po alkohol utożsamiany jako antidotum na złe samopoczucie. Utrwalane zachowania doprowadziły w konsekwencji do nadużywania alkoholu, warunkując rozwój choroby alkoholowej.

Warto dodać, że zaburzenia depresyjne, same w sobie, nie stanowią przyczyny alkoholizmu, ale zdecydowanie zwiększają podatność na popadanie w uzależnienia. W opracowaniach psychiatrycznych i socjologicznych dotyczących znaczenia alkoholizmu, podaje się, że w momencie kiedy problemy z alkoholem nie są spowodowane czynnikami środowiskowymi, to w dużym stopniu odpowiedzialne za rozwój choroby będzie:

Depresja po odstawieniu alkoholu

Równie częstym zjawiskiem jest pojawienie się depresji po odstawieniu alkoholu. Wtedy mówi się o stanach depresyjnych będących elementem alkoholowego zespołu abstynencyjnego, w którego skład wchodzi:

Czas trwania depresji po odstawieniu alkoholu jest indywidualny. Równie dobrze może się cofnąć w dość krótkim czasie abstynencji, ale także istnieje możliwość utrzymywania się jej przez nawet lata. Tym samym stanowi jeden z najsilniejszych czynników nawrotu choroby alkoholowej.

Objawy depresji alkoholowej

Cechy charakterystyczne depresji alkoholowej to:

Jak długo trwa depresja alkoholowa?

Czas trwania depresji jest kwestią indywidualną. Z tego powodu nie można określić jej górnej granicy – równie dobrze może trwać nawet latami, jak i do końca życia. Znana jest jednak jej dolna granica – trwałe odczuwanie spadku nastroju przez minimum dwa tygodnie. Jest to związane z ogólną definicją zaburzenia afektywnego, do jakiego depresja jest zaliczana. Niestety połączenie alkoholizmu i depresji stanowi duże niebezpieczeństwo, ze względu na fakt, iż uzależnienie jest chorobą nieuleczalną. Mimo zachowania abstynencji, z alkoholizmu nie wychodzi się nigdy (w sensie medycznym).

Jak pomóc w depresji alkoholowej?

Leczenie depresji wymaga prowadzenia wielopoziomowych specjalistycznych działań pod opieką lekarzy, a także przy wspierającym udziale osób bliskich z jednoczesnym wysokim poziomem silnej woli i motywacji wewnętrznej samego Pacjenta.

Aby pomóc w przypadku depresji pierwotnej, warto włączyć takie działania, jak:

Depresja pierwotna jest mniej skomplikowana w leczenia, niż depresja wtórna. W jej przypadku zwykle uzależnienie alkoholowe jest silniejsze i ma bardziej solidne fundamenty, mogąc rozwijać się latami. W tym przypadku podstawą poprawy sytuacji jest leczenie alkoholizmu. Zaleca się pójście na odwyk i korzystanie ze wszelkich jego form, wliczając w to niezbędną farmakologię i psychoterapię.

Warto podkreślić, że leczenie ma sens dopiero kiedy dana osoba współpracuje i jest zaangażowana. Należy sztywno przestrzegać wszelkich zaleceń lekarskich. Z kolei rolą osób najbliższych powinno być konsekwentne działanie, wykazywanie dużych nakładów empatii i cierpliwości.