Adres: ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa
Telefon: +48 513 998 334
menu
+48 513 998 334

Czy osoby w podeszłym wieku mogą mieć problem z alkoholem?

20 marca 2023

Choroba alkoholowa atakuje  niezależnie od płci oraz wieku. Każda osoba spożywająca alkohol jest narażona na rozwój uzależnienia. Nie ma jednej bezpiecznej dawki alkoholu, której spożycie zagwarantować może niewystąpienie nałogu. Każda osoba uzależnia się od innej ilości alkoholu. Należy pamiętać, że alkohol jest substancją psychoaktywną, która negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. 

Choroba alkoholowa – skrócona charakterystyka rozwoju choroby

Choroba alkoholowa rozwija się stopniowo. Rozwój uzależnienia wymaga czasu. Naukowcy dowiedli, że przebiega on według określonych faz. W fazie pierwszej do czynienia mamy z piciem towarzyskim. Jednostka zauważa pozytywny wpływ alkoholu na swój organizm. Pije w towarzystwie, dla relaksu oraz odprężenia. W kolejnej fazie, ostrzegawczej, jednostka wyszukuje okazji do spożywania alkoholu. Potrafi pić w ukryciu i samotności. Zaczyna mieć problemy z pamięcią, przydarzają jej się epizody tak wanego urwanego filmu. Oznacza to, że osoba mimo iż przytomna, na drugi dzień nie pamięta wycinka rzeczywistości. W kolejnej fazie jednostka traci kontrolę nad spożywaniem alkoholu. Nie kontroluje własnego zachowania po alkoholu, nie potrafi skończyć spożywania alkoholu po określonej ilości wypitej substancji. Jednostka nie odejdzie też od stołu, na którym wciąż znajduje się alkohol. Ostatnia faza rozwoju choroby, ta faza chroniczna, w której jednostka traci kontrolę nad własnym życiem. 

Nadużywanie alkoholu przez osoby w podeszłym wieku – skutki

Metabolizm alkoholu u osób starszych przebiega inaczej niż w przypadku osób młodszych. Różnice te wynikają ze zmian fizjologicznych wątroby. Skutkuje to tym, że osoby starsze są bardziej narażone na negatywne działanie alkoholu. Należy mieć na uwadze również to, że seniorzy są narażeni na rozwój demencji. Mogą mieć zaburzone również funkcję poznawcze. Warto również pamiętać, iż osoby w podeszłym wieku bardzo często przyjmują znaczną ilość leków. Połączenie alkoholu z lekami bardzo często wywołuje negatywne dolegliwości i jest niebezpieczne dla zdrowia. W najlepszym przypadku leki te po prostu nie zadziałają, w najgorszym mogą spowodować śmierć oraz trwałe uszkodzenia narządów wewnętrznych. W przypadku osób starszych dawka alkoholu, która nie wyrządza większej krzywdy osobom młodym, może być wielkim zagrożeniem dla osób w podeszłym wieku. 

Z racji, że osoby w podeszłym wieku mają z reguły gorszy stan zdrowia niż osoby młodsze, choroba alkoholowa w przypadku seniorów dużo częściej kończy się zgonem. 

Seniorzy, którzy są uzależnieni od alkoholu mają problemy z ciśnieniem, stanem kości, bólami stawów oraz rozwojem innych schorzeń, których normalnie mogliby uniknąć. 

Choroba alkoholowa u osób starszych – czy to częsty problem?

Zazwyczaj ilość spożywanego alkoholu zmniejsza się wraz z wiekiem. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, brak pieniędzy na alkohol, schorzenia, przyjmowane leki i inne. Jednak nie oznacza to, że osoby w podeszłym wieku całkowicie rezygnują z alkoholu. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wykazały, że blisko 84% badanej populacji osób w wieku 65+ sięga po alkohol co najmniej raz w tygodniu. Reszta badanych odpowiedziała, że alkohol spożywa kilka razy w tygodniu. Wyniki tych badań wskazują, że osoby starsze nadal dość często spożywają alkohol. 

Ze statystyk wynika, że w podeszłym wieku to kobiety częściej popadają w chorobę alkoholową. Ryzyko rozwoju uzależnienia zwiększa się, gdy kobieta jest samotna. 

Alkohol u osób w podeszłym wieku – dlaczego seniorzy piją?

Na spożycie alkoholu wiek nie ma większego wpływu. Zarówno osoby starsze jak i młodsze sięgają po nadmierne ilości alkoholu z powodu nieumiejętności poradzenia sobie z problemem i nie szukania pomocy w jego rozwiązaniu. Ryzyko rozwoju choroby alkoholowej wzrasta jednak u osób, które przeszły na emeryturę. Mowa tutaj o osobach aktywnych zawodowo, które po wielu latach nagle mają zbyt dużo wolnego czasu, którego nie potrafią zagospodarować. Zdarzyć się może również, że osoby te czują się niepotrzebne i nieprzydatne od kiedy przeszły na emeryturę.  Osoby po 65 roku życia bardzo często zmagają się również z depresją, co wpływa na rozwój uzależnień. 

Jak rozpoznać czy osoba w podeszłym wieku jest uzależniona od alkoholu?

Osoby w podeszłym wieku bardzo często zmagają się z wieloma schorzeniami. Taki stan rzeczy utrudnia postawienie prawidłowej diagnozy. Warto zwrócić uwagę na dolegliwości takie jak bezsenność problemy ze snem, labilność emocjonalna, szybkie denerwowanie się, rozdrażnienie, uczucie niepokoju, stany depresyjne, depresja wymioty, nudności, drgawki, problemy z równowagą i upadki, a co z tym idzie obrażenia nimi spowodowane, czyli siniaki, otarcia, stłuczenia. Osoby te mają również problemy z orientacją, problemy z pamięcią, doświadczają uczucia splątania. Bardzo często sięgają po alkohol lub domagają się jego spożycia. Rozwój tych objawów świadczy o rozwoju choroby alkoholowej. Wymaga to podjęcia terapii leczenia uzależnień. Warto, aby terapia została podjęta szybko, gdyż alkohol obciąża narządy wewnętrzne, a to prowadzić może do wystąpienia poważnych schorzeń. 

Życie z osobą uzależnioną od alkoholu – jak postępować?

Życie z osobą uzależnioną od alkoholu niezależnie od jej wieku i płci jest niezwykle trudne. Wymaga od bliskich wiele wysiłku. To również życie w codziennym lęku, strachu i poczuciu zagrożenia. Bliscy osoby uzależnionej nie wiedzą jak wyglądać będzie kolejny dzień, w jakim stanie osoba uzależniona wróci do domu oraz czy wypowiedziane za chwile słowo wywoła karczemną awanturę czy nie. Warto pamiętać o sobie, zapewnić sobie komfort psychiczny, dbać o swoje zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Dużą pomocą jest skontaktowanie się psychologiem, który pomoże przejść przez tą trudną sytuację. Należy pamiętać, aby nie wspierać bliskiej osoby w uzależnieniu. Oznacza to, że nie wolno wyręczać jej w obowiązkach domowych, finansowych czy tłumaczyć przed szefem czy bliskimi.  Osoba ta musi poczuć konsekwencje własnego picia na własnej skórze. Tylko to pozwoli jej zrozumieć swój problem i dostrzec, że coś jest nie tak. 

Jedną z kluczowych zasad przyjęcia na leczenie choroby alkoholowej jest przystąpienie do odtrucia organizmu. Odtrucie, zwane inaczej detoksem, pozwala na oczyszczenie organizmu z toksyn i substancji szkodliwych. Trwa około 10 dni, jednak czas ten określany jest indywidualnie. Zależny jest on od wyników badań, stanu pacjenta oraz rozwoju choroby alkoholowej. Podczas odtrucia uzupełniane są również niedobory wody, elektrolitów, witamin czy minerałów, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

W Polsce każdy obywatel, zarówno ten ubezpieczony jak i Ci którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, skorzystać może z bezpłatnego leczenia choroby alkoholowej. Aby skorzystać z tej formy pomocy należy zgłosić się do poradni leczenia uzależnień lub do ośrodka leczenia uzależnień. W przypadku wyboru drugiej placówki, niezbędne jest posiadanie skierowania na leczenie.Skierowanie to wystawić może lekarz rodzinny, lekarz internista czy lekarz psychiatra. Należy jednak pamiętać, że skierowanie ważne jest tylko czternaście dni, dlatego należy sprawnie zapisać się na leczenie, co automatycznie przedłuża ważność skierowania.