Adres: ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa
Telefon: +48 513 998 334
menu
+48 513 998 334

Choroba alkoholowa a płeć

21 lutego 2021

Do niedawna z problemem alkoholowym łączono zachowania oraz skłonności mężczyzn. Tymczasem od jakiegoś czasu zaobserwować można rosnącą tendencję do sięgania po kieliszek przez kobiety. Jakie są przyczyny upijania się kobiet oraz jakie są różnice pomiędzy alkoholizmem kobiet a mężczyzn? Cechą charakterystyczną osób uzależnionych od alkoholu jest brak kontroli nad ilością spożywanych trunków. Omawiany brak kontroli spowodowany jest niezależną od woli danej osoby potrzebą psychosomatyczną. Należy jasno podkreślić fakt, iż alkoholizm jest chorobą, którą należy leczyć.

W literaturze przedmiotu coraz częściej zaznacza się obecność kobiet alkoholiczek w społeczeństwie. Coraz więcej badaczy poszukuje wyjaśnienia przyczyny szerzenia się tej choroby wśród płci żeńskiej. Mniejsza tolerancja alkoholowa oraz szybsze popadanie
w upojenie alkoholowe u kobiet wynika z różnic anatomicznych między kobietami a mężczyznami, a fakt ten znany jest od lat. Przede wszystkim kobiety mają drobniejszą budowę ciała, mniej masy mięśniowej, a więcej tkanki tłuszczowej od mężczyzn. Z tego powodu szybciej rośnie u nich stężenie alkoholowe we krwi oraz osiąga więcej promili, mimo, iż ilość spożytego alkoholu u obu płci jest taka sama. Przykładowo: zakładając, że dana kobieta i dany mężczyzna posiadają tą samą masę ciała, a następnie wypiją taką samą ilość oraz rodzaj alkoholu, to wysoce prawdopodobne jest, że kobieta osiągnie aż o 40% wyższe stężenie alkoholu we krwi od mężczyzny.

Niestety zauważono, iż czterokrotnie więcej kobiet umiera z powodu cierpienia na chorobę alkoholową, niż mężczyzn. Tak więc kobiety oraz mężczyźni w inny sposób metabolizują substancje alkoholowe, a objawem takiego stanu rzeczy są częściej występujące konsekwencje zdrowotne oraz ich większe nasilenie po spożywaniu napojów wysokoprocentowych.

Jakie są różnice w obrębie alkoholizmu pomiędzy kobietami, a mężczyznami? Czy mężczyźni szybciej się uzależniają?

Na bazie doświadczeń oraz obserwacji specjalistów leczenia uzależnień, a także rosnącej świadomości problemu rozwoju choroby alkoholowej w społeczeństwie, porównując ilość alkoholików, można przyjąć, że w dalszym ciągu choroba alkoholowa dotyka znacznie więcej mężczyzn niż kobiet. Alkoholizm głównie kojarzy się z mężczyzną w trudnej sytuacji życiowej i majątkowej, choć jest to stereotyp krzywdzący i bagatelizujący problem. Równie często u kobiet jak i u mężczyzn pojawiają się kwestie związane z genetycznym podłożem uzależnienia, sytuacji prowokujących spożycie alkoholu, negatywne wzorce będące efektem socjalizacji pierwotnej, a także brakiem odporności psychicznej. Obecnie szacuje się, że około dwudziestu procent osób pijących z powodu uzależnienia alkoholowego stanowią kobiety, co stanowi około 600 tysięcy osób. Opracowanie statystyczne dotyczyło kobiet będących do 64 roku życia. Powszechnie przyjmuje się, że istnieje kult ciała, przez co kobiety częściej od mężczyzn obcują z informacjami dotyczącymi szeroko rozumianego zdrowia, jednak w żadnych ze źródeł nie dedykuje się artykułów medycznych o profilaktyce uzależnień dla kobiet. W dzisiejszych czasach, gdzie dzień powszechny charakteryzuje się szybkim tempem życia, niezbędną wiedzą wydaje się być ta związana ze szkodliwością substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

Czy istnieje powód do rozważania, czy alkoholizm ma płeć?

Z pewnością. Wspomniane powyżej kwestie związane z popadaniem w nałogi mogą mieć w mniejszym lub większym stopniu związek z płcią. Na przykład, nałóg alkoholowy związany z reakcjami psychicznymi oraz emocjonalnymi częściej występuje u kobiet, ponieważ są one z natury bardziej wrażliwe, jednocześnie częściej piętnowane przez społeczeństwo za sięganie po trunki alkoholowe.

Z przypadku mężczyzn, przyjmuje się, że za pomocą alkoholu odreagowują oni stres oraz szukają relaksu. Alkohol zastępuje im racjonalne sposoby przezwyciężania problemów życiowych, własnych niepowodzeń. Bardzo często mężczyźni doświadczają stanów lękowych oraz depresyjnych spowodowanych nadmierną ekspozycją na alkohol. Co ciekawe, depresja oraz stany lękowe są pierwszym czynnikiem wywołującym sięganie po alkohol wśród kobiet.

Tak więc, można zaobserwować podobieństwa, jak i różnice pomiędzy przebiegiem choroby alkoholowej u obu płci. W przypadku kobiet, uzależnienie zazwyczaj jest silniejsze, ale szybciej wykryte, z większym prawdopodobieństwem sukcesu leczenia.

Leczenie uzależnienia u kobiet

W porównaniu do mężczyzn, kobiety znacznie później trafiają na odwyk, jest ich również znacznie mniej, niż płci męskiej. Z tego wynika, że kobiety preferują picie w samotności. Zazwyczaj osoby najbliższe dowiadują się o chorobie alkoholowej kobiety dopiero w krytycznym momencie, np. spowodowanie wypadku, zwolnienie z pracy. Kobiety mają tendencje do wypierania swojego uzależnienia, podświadomie ukrywając go.

Dlaczego kobiety piją alkohol w samotności a mężczyźni częściej z kolegami?

Należy zwrócić uwagę, że mimo, iż stosunkowo mniej kobiet, niż mężczyzn spożywa alkohol, to w dalszym ciągu niechętnie mówi się o kobietach alkoholiczkach. Jeszcze do niedawna alkoholizm wśród kobiet był tematem tabu. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być różnice kulturowe w postrzeganiu pijącej płci – u mężczyzn nadmierne spożywanie alkoholu jest akceptowalne, co u kobiet jest piętnowane i powszechnie krytykowane. Przyjmuje się za naturalne picie alkoholu w celu rozluźnienia u mężczyzn. Tak samo pijany mężczyzna nie szokuje. Z kobietami jest wręcz przeciwnie. Pijana kobieta budzi u osób trzecich pogardę. Może to wynikać z odmiennych ról społecznych, pełniących przez kobiety oraz przez mężczyzn. Z kobietami łączy się dbanie o ognisko domowe oraz są one obarczone wychowywaniem dzieci, przez co od najmłodszych dziewczynkom stawia się większe wymagania, częściej są karcone, tłumaczy im się, że takie zachowanie nie przystoi, gdzie w tym samym czasie chłopcom nie zwraca się uwagi za takie samo zachowanie. Z powodu większych restrykcji kobiety ukrywają swój nałóg, pijąc w samotności. Tym samym od kobiet wymaga się siły psychicznej, przez co trudniej im prosić o pomoc, a nawet jeśli zwrócą się o nią do najbliższych, bardzo często spotyka się potępienie ich nałogu, a sama kobieta zostaje odrzucona. Brak zrozumienia, troski i opieki jedynie potęguje ich trudną sytuację, wzmacniając uzależnienie. Co ciekawe, różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn alkoholików widoczne są również po zakończeniu procesu leczenia choroby. Niepijący alkoholik jest bohaterem, z kolei niepijąca kobieta jeszcze przez wiele następnych lat będzie miała wypominany problem.

Dlaczego warto postawić na odtruwanie poalkoholowe?

Sposoby leczenia choroby alkoholowej nie są zależne od płci pacjenta. Zarówno kobieta jak i mężczyzna może poddać się odtruwaniu organizmu w celu usunięcia z organizmu szkodliwych toksyn przemiany metabolicznej alkoholu. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna może poddać się przetoczeniu płynów, przyjmując w postaci dożylnej kroplówki z lekami, minerałami, witaminami i elektrolitami, których zadaniem jest zminimalizowanie objawów odstawienia alkoholu. Odtrucie organizmu po alkoholu wiąże się również z przyjmowaniem przez pacjenta środków uspokajających.

O co chodzi z zaszyciem alkoholowym?

Leczenie choroby alkoholowej zazwyczaj ma postać długotrwałej, specjalistycznej terapii. Aby zwiększyć jej skuteczność, część osób, zwłaszcza tym, którym wykazują tendencję powrotu nałogu decydują się na skorzystanie z farmakologicznych sposobów niwelowania alkoholizmu – wszycie esperal Żyrardów.

Podsumowując, każda osoba prezentuje indywidualną historię uzależnienia, niezależnie od swojej płci, każda osoba ma swój własny bagaż doświadczeń. Pomimo licznych stereotypów dotyczących picia wśród kobiet jak i mężczyzn, trudno w jednoznaczny sposób scharakteryzować alkoholizm kobiecy oraz alkoholizm męski. Oczywiście, znane są różnice anatomiczne, co warunkują szybsze upijanie się kobiet od mężczyzn. Mimo to, w dalszym ciągu znacznie częściej mężczyzn dotyka choroba alkoholowa, niż kobiet.