Adres: ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa
Telefon: +48 513 998 334
menu
+48 513 998 334

Alkoholizm kobiecy: zagrożenia i objawy 

2 stycznia 2023

Kiedy wyobrażasz sobie kogoś zmagającego się z alkoholem, jaki obraz przychodzi na myśl? Większość ludzi myśli o mężczyźnie mającym problemy z alkoholem jako o typowych tropach medialnych, które przedstawiają męski stereotyp podczas ilustrowania alkoholizmu. W rzeczywistości, alkoholizm wśród kobiet gwałtownie wzrasta.

Spożywanie alkoholu dotyka kobiety inaczej niż mężczyzn, a wzrost nadużywania alkoholu wśród kobiet wiąże się z wieloma zwiększonymi obawami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Dlaczego kobiety piją więcej i z jakim ryzykiem?

Wzrost alkoholizmu wśród kobiet nie nastąpił z dnia na dzień. Zamiast tego jest to połączony wynik zwiększonej akceptacji picia, w tym ukierunkowanych kampanii marketingowych, oraz chęci radzenia sobie z lękiem i stresem wśród kobiet.

Na początku XX wieku picie było uważane przede wszystkim za czynność męską, ponieważ kobiety na ogół trzymały się z dala od publicznej sfery alkoholizmu. Kobiety były przeważnie ograniczone do domu, z dala od sceny picia towarzyskiego. Powstanie feminizmu oznaczało, że kobiety uzyskały dostęp do przestrzeni, które wcześniej były dla nich niechciane. Wzmocnienie pozycji kobiet również zakwestionowało wcześniejsze przekonania na temat picia związane z płcią. Kobiety też mogły cieszyć się alkoholem towarzysko.

Jednak, gdy kobiety uzyskały niezależność, odczuwały również rosnącą presję, by robić więcej. Dla wielu kobiet alkohol jest sposobem radzenia sobie z tą presją i może szybko stać się sposobem na radzenie sobie ze wszystkim.

Zagrożenia związane z alkoholem dla zdrowia kobiet

Chociaż nadużywanie alkoholu jest niezdrowe dla każdego, różnice biologiczne oznaczają, że skutki nadmiernego spożycia alkoholu występują u kobiet wcześniej, niż u mężczyzn. Na przykład, kobiety mają zazwyczaj mniejszą masę ciała niż mężczyźni i średnio mają mniej wody w organizmie. Ponieważ alkohol w dużej mierze osiada w wodzie, kobiety mają wyższy poziom alkoholu we krwi. Innymi słowy, alkohol jest bardziej skoncentrowany w ciele kobiety. Kobiety doświadczają w wyniku picia bardziej znaczących krótkoterminowych szkód dla swojego ciała niż mężczyźni. Ryzyka długoterminowe mnożą się w czasie.

Alkoholizm u kobiet objawia się w ciele w różny sposób, a objawy mogą wahać się od psychicznych do fizycznych, w tym:

Alkoholowe zapalenie wątroby 

Uszkodzenie wątroby występuje częściej u kobiet nadużywających alkoholu w miarę upływu czasu. Z czasem może wystąpić alkoholowe zapalenie wątroby, spowodowane piciem w czasie. Osoby z alkoholowym zapaleniem wątroby muszą całkowicie zaprzestać picia, ponieważ dodatkowe uszkodzenia mogą prowadzić do śmierci.

Uszkodzenie mózgu

Kobiety, które upijają się, są nieproporcjonalnie narażone na uszkodzenie mózgu w miarę upływu czasu. Badania sugerują, że uszkodzenie mózgu występuje najczęściej w wyniku upijania się w okresie dojrzewania. Dziewczęta, które zgłosiły upijanie się, wypadły gorzej w teście pamięci i miały więcej problemów z podejmowaniem decyzji. To samo badanie wykazało, że chłopcy, którzy się upijali, nie doświadczali takich samych długoterminowych szkód.

Kardiomiopatia alkoholowa

Nawet, jeśli kobieta pije mniej niż mężczyzna, nadal może być bardziej narażona na choroby serca niż on. Intensywne picie obciąża serce, powodując wyższe ciśnienie krwi i większe ryzyko udaru. Kardiomiopatia alkoholowa, czyli choroba serca spowodowana nadmiernym spożyciem alkoholu, rozwija się z czasem. Osoby dotknięte chorobą nie zawsze wykazują objawy. Jeśli wystąpią objawy, mają tendencję do odzwierciedlania objawów niewydolności serca, takich jak duszność i obrzęk.

Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu

Zaburzenia związane z używaniem alkoholu to psychologiczne uzależnienie od alkoholu. Osoba uzależniona ma upośledzoną zdolność kontrolowania spożywania alkoholu pomimo jego konsekwencji dla ich życia. Alkoholizm waha się od łagodnego do ciężkiego. Chociaż każda kobieta może nadużywać alkoholu, pewne czynniki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. Należą do nich genetyka, stan zdrowia psychicznego lub przebyty uraz.

Oznaki i objawy nadużywania alkoholu u kobiet

Najnowsze wytyczne zalecają, aby kobiety wypijały max. jeden drink dziennie. Ogólnie rzecz biorąc, mniej picia jest lepsze dla ogólnego stanu zdrowia. Jeśli styl życia danej osoby jest zakorzeniony w kulturze picia, rozpoznanie problemu z alkoholem może być trudniejsze. Typowe objawy nadużywania alkoholu to:

Jak uzyskać pomoc?

Wiele kobiet borykających się z problemami alkoholowymi nie zdaje sobie sprawy, że ma problem. Możliwe jest również, że zaprzeczają, jak poważne jest ich uzależnienie od alkoholu.

Często też trudno jest przekonać kobiety do podjęcia leczenia, nawet jeśli objawy problemu z alkoholem są już widoczne. Kobiety mają tendencję do poczucia, że zawsze muszą wszystko trzymać razem, a przy spożywaniu alkoholu pojawia się wrażenie, że “jak ona może mieć problem?”. Ale przyznanie się do uzależnienia od alkoholu jest pierwszym krokiem do wyzdrowienia.

Konsultacja jest pierwszym krokiem do przyjęcia na większość programów odwykowych. Specjalista zajmujący się rekonwalescencją przeprowadza ocenę w celu określenia rodzaju programu rehabilitacyjnego potrzebnego do sytuacji danej osoby.

Poziom opieki i plan leczenia każdej osoby będzie zależny od jej potrzeb. Istnieje kilka poziomów, na których może rozpocząć się kontinuum opieki nad osobą, takie jak detoksykacja, usługi stacjonarne i ambulatoryjne. Jedną z metod jest także wszywka alkoholowa – farmakologiczna metoda walki z alkoholizmem. Jest to lek wszczepiany pod skórę podczas prostej operacji. Ten lek zawiera ten sam aktywny składnik, disulfiram, który powoduje ciężkie objawy zatrucia alkoholem po zatruciu.

Pomimo tego, że jest to najczęstsza substancja uzależniająca, detoksykacja od alkoholu może być niebezpieczna, jeśli nie jest nadzorowana przez lekarza. Chociaż może się wydawać, że kobieta może sama rzucić picie, samodzielny detoks nie jest zalecany ze względu na poważne zagrożenie dla zdrowia związane z odstawieniem alkoholu, szczególnie w przypadku osób długotrwale pijących.