Adres: ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa
Telefon: +48 513 998 334
menu
+48 513 998 334

Alkoholizm – jak działa najpopularniejsza używka na świecie?

10 czerwca 2022 alkoholizm-jak-dziala-najpopularniejsza-uzywka-na-swiecie

Alkohol jest najczęściej stosowaną substancją psychoaktywną, która swoją szeroką dostępnością sprawiła, że nawet dzieci w przedszkolu znają jej działanie. Alkohol etylowy oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Prowadzi do znacznego spowolnienia w przekazie impulsów, co prowadzi do poczucie rozluźnienia, zadowolenia oraz odprężenia. Niektórzy określają alkohol jako zmieniacz osobowości, ponieważ pod wpływem konkretnej dawki dana osoba staje się zupełnie inna niż na co dzień. Jej działania są znacznie odważniejsze, a co ważniejsze niebezpieczniejsze. Osoby pod wpływem alkoholu uciekają do ryzykownych zachowań i nieprzemyślanych pod względem konsekwencji decyzji. Ich funkcje poznawcze stają się upośledzone, a impulsywność i agresja dają o sobie znać przy błahych sprawach. 

Konsekwencje nadużywania alkoholu są opłakane w skutkach. Alkoholicy zmagają się do końca życia z nieuleczalnymi chorobami najważniejszych narządów. Upośledzenie prawidłowych funkcji większości organów potwierdza wyjątkowo toksyczne działanie napojów alkoholowych. Regularne picie alkoholu ma bezpośredni wpływ również na naszą sferę psychiczną, której nie poświęcamy tak wielu uwagi, jak powinniśmy. Długotrwałe spożywanie substancji psychoaktywnych może doprowadzić do otępienia, problemów z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi, depresji alkoholowej, zaburzeń lękowych, choroby afektywnej dwubiegunowej, a nawet schizofrenii. 

Alkoholizm – geneza choroby. 

Alkoholizm kiedyś dotykał najczęściej osoby o niższym statusie społecznym, reprezentujące raczej biedną grupę społeczną, bez wyższego wykształcenia. Dzisiejszy alkoholizm nie posiada granic oraz wytycznych. Uzależnieniu może się poddać każda osoba, niezależnie od płci, posiadanego wykształcenia bądź statusu materialnego. W wyniku korelacji między predyspozycjami osobowościowymi, a doświadczeniami rodzinnymi i sytuacji społecznej może dojść do pojawienia się alkoholizmu. 

Wyróżniane są czynniki: genetyczne, psychologiczne oraz społeczne, które mogą wpływać na wystąpienie choroby alkoholowej. Zakłada się, że dzieci alkoholików posiadają duże ryzyko powielania tego typu zachowań antyspołecznych. W wyniku dziedziczonych predyspozycji do uzależnień oraz mechanizmu naśladownictwa, który w wieku dziecięcym pozwala najmłodszym poznawać świat pojawia się ryzyko powielania danego modelu rodziny w dorosłym życiu. Na uzależnienia ma również wpływ otoczenie, w którym spędzamy większość czasu. Presja rówieśnicza jest jednym z najcięższych do pokonania wpływów. Dzisiejsi alkoholicy to bardzo często osoby z wysoko płatną pracą, o dobrym komforcie życiowym, w młodym wieku. Zwykle prowadzone przez nich działalności powodują wiele stresu, problemów i komplikacji, które bardzo łatwo odreagować poprzez spożywanie alkoholu. Wszystkie problemy, które posiadamy i nie potrafimy sobie z nimi poradzić mogą zamienić się w chorobę alkoholową. Pozostaje także kwestia psychologiczna, czyli uwarunkowania tworzące się w naszej osobowości. Niektóre osoby wyróżniają się osobowością nałogową, która zwykle spowodowana jest niską samooceną, zbudowaną przez stawianie za wysokich wymagań. Niektóre problemy psychiczne również mogą wyzwalać alkoholizm. 

Jakie są rodzaje alkoholików?

Alkoholizm jest dość skomplikowaną chorobą, która może przybierać różne formy. Alkoholicy różnią się od siebie, dlatego diagnoza często może zaskoczyć. Pomocne w dobraniu adekwatnego leczenia oraz przeanalizowania mechanizmu choroby okazało się wyróżnienie kilku typów alkoholików. Elvin Morton Jellinek na podstawie 4 faz alkoholizmu wyróżnił 5 rodzajów alkoholizmu. 

Leczenie alkoholika – rodzaje i możliwości. 

Możliwości leczenia jest wiele. Warto zapoznać się z każdym rodzajem leczenia, który może okazać się pomocy w redukowaniu objawów choroby alkoholowej. Alkoholik całe życie nazywa się alkoholikiem. Choroba jest nieuleczalna i wymaga ciągłych starań. Jedynym sposobem jest nauczenie się abstynencji. To bardzo ciężkie i wymagające. Warto jednak zahamować postęp alkoholizmu zanim doprowadzi uzależnionego do śmierci. Alkoholik może umrzeć na skutek spożycia dużej dawki alkoholu, która może spowodować zatrzymanie oddechu oraz akcji serca, a także w wyniku chorób, które są konsekwencją nadużywania alkoholu. Większość z chorób somatycznych, na które cierpią alkoholicy jest nieuleczalna i potrzebuje stałej opieki lekarskiej. Leczenie chorób przewlekłych zwykle sprawia pacjentom dużo problemów. 

Istnieje wiele metod, które z każdym dniem rozwijają się w tym kierunku. Tak wiele miejsc świadczy pomoc alkoholikom. Powstało wiele ośrodków terapii uzależnień, które specjalizują się w tego typu problemach. Przyjmowani pacjenci mogą liczyć na pełne wsparcie oraz profesjonalnie przygotowany pobyt i program leczenia. Terapia jest ukierunkowana na wiedzę. Uzależnieni pacjenci są słabo doinformowani w kwestii swojej choroby. Kluczowe podczas leczenia jest poznanie przebiegu, genezy, metod radzenia sobie z chorobą oraz sposobów na rozwiązywanie problemów w inny sposób niż sięganie po substancje psychoaktywne. Alkoholicy nie posiadają świadomości na temat, co się dzieje w ich psychice i dlaczego sięgają po używki. Rozmowa oraz przeanalizowanie przebiegu całej choroby dużo pomaga w zrozumieniu alkoholizmu. To bardzo ważne, aby każdy na terapii zrozumiał, z czym się zmaga. Możemy skorzystać z pobytu w ośrodkach zamkniętych bądź zgłosić się na terapię indywidualną. Ciekawa jest również możliwość skorzystania z terapii rodzinnej, która często jako cały system potrzebuje specjalistycznej pomocy.