Adres: ul. Marszałkowska 62, 00-545 Warszawa
Telefon: +48 513 998 334
menu
+48 513 998 334

Alkoholizm – choroba opanowująca cały świat. 

29 sierpnia 2022 alkoholizm-choroba-opanowujaca-caly-swiat

Alkohol znany jest na całym świecie. Istnieje coraz więcej osób cierpiących na tą chorobę. Coraz trudniej jest wyleczyć alkoholizm, ponieważ uzależnienie rozwinęło się, a osoby chore przejawiają różnorodne zachowania. Bardzo często alkoholizm skrywa się za depresją, przez co choroba jest pomijana i ignorowana. Skutki alkoholizmu są niezwykle groźne. Bardzo często dochodzi do nagłej śmierci alkoholika, ponieważ zostaje sam z problemem, którego nie może rozwiązać. Istotne jest zatem szybkie i przemyślane działanie. 

Na całym świecie ludzie walczą z wciąż rosnącym odsetkiem osób uzależnionych od alkoholu. Niestety dzisiejsze czasy pozwoliły na ewolucję alkoholizmu. Rośnie liczba alkoholików wysoko – funkcjonujących, którzy nie wyróżniają się żadnymi oznakami świadczącymi o problemie z alkoholem. 

Alkoholizm – związek alkoholu i depresji. 

Współwystępowanie objawów lękowych i depresyjnych wiąże się z większą częstością i intensywnością leczenia się przy pomocy środków psychoaktywnych, na przykład alkoholu. Powoduje to zwiększenie ryzyka wytworzenia się uzależnienia od danej używki. W związku z połączeniem wielu trudności psychicznych, które są zaleczane innymi pojawić się może silnie utrudnione funkcjonowanie pacjentów, a także proces diagnostyczno-terapeutyczny. 

Chorujący na depresję oraz alkoholizm wymagają intensywniejszej terapii, której program będzie odpowiadał obu zaburzeniom. Okazuje się, że depresja jest jedynym z najczęstszych powodów do picia i nadużywania alkoholu. Osoba cierpiąca na stale obniżony nastrój będzie poszukiwać różnego rodzaju sposób na stłumienie negatywnych emocji. Poprawienie nastroju zwykle zachodzi poprzez upijanie się, ponieważ jest to najprostszy i najbardziej powszechny sposób na chwilowe zapomnienie o problemach. Alkoholik odczuwa tymczasową poprawę samopoczucia. Jednak w momencie trzeźwienia emocje powracają ze zdwojoną siłą, co prowadzi do tzw. błędnego koła. 

Zależność między depresją a alkoholem. 

Zależność między depresją a alkoholizmem może objawiać się na dwa sposoby. Występowanie objawów depresyjnych może poprzedzać nadużywanie alkoholu (z możliwością wystąpienia późniejszego uzależnienia od alkoholu) lub depresja może okazać się jednym ze skutków nadużywania alkoholu. Oba zaburzenia niekorzystnie oddziałują na siebie nawzajem pogłębiając chorobę. Są sytuacje, że depresja rozwija się u alkoholików, którzy zdecydowali się odstawić używkę. Zespół abstynencyjny, czyli przykre dolegliwości wynikające ze zmniejszenia bądź zrezygnowania z alkoholu mogą się okazać motorem napędzającym nawrót objawów depresyjnych, a z tym wiąże się także trudność z wyjścia z uzależnienia. 

Wpływ alkoholizmu na proces leczenia depresji. 

Alkohol, wbrew pozorom, sam w sobie ma działanie depresjogenne. Poprzez swoje nasilone oraz psychogenne działanie nasila zaburzenia lękowe oraz wzmaga metabolizm przyjmowanych leków przeciwdepresyjnych, co powoduje ich zmniejszone oddziaływanie. Alkoholicy cierpią z powodu trudności z podstawowymi funkcjami poznawczymi. Dochodzi do pogorszenia się koncentracji uwagi i pamięci. Spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach toksycznie wpływa na mózg oraz cały organizm. Bardzo często szkody, do których dochodzi są tak poważne, że nie da się ich pozbyć – stają się nieodwracalne. Ponadto charakterystyczne dla alkoholików są problemy ze snem. Jakość oraz ilość snu ulegają znacznemu pogorszeniu. Mimo, że powszechny jest mit o dobrym wpływie alkoholu na sen, jest to całkowicie błędne spojrzenie. Nieprawidłowy sen z kolei, to jeden z czynników, który może znacznie pogłębić depresję. 

Leczenie alkoholizmu z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi.

Alkoholizm jest trudnym zaburzeniem, które wymaga specjalnego podejścia. Pomocna okazuje się przede wszystkim odpowiednia terapia. Każdy alkoholik musi przez nią przejść, aby skutecznie wyjść z nałogu. Uzależnienie jest trudne do pokonania, ze względu na wysoką dostępność alkoholu na świecie. Ciężko jest unikać substancji, która stanowi w dużej mierze tradycję w wielu państwach. Leczenie alkoholizmu wymaga przede wszystkim chęci pacjenta, ponieważ to on będzie musiał stawić czoła swoim nieopanowanym chęciom. Alkoholik może skorzystać z wielu form pomocy. Najpopularniejsze są terapie indywidualne bądź grupowe, a także odwyk w ośrodku terapii uzależnień. Popularnymi rozwiązaniami są również spotkania grupy AA lub inne grupy samopomocy. 

W przypadku leczenia alkoholizmu, któremu towarzyszą inne zaburzenia psychiczne leczenie jest znacznie utrudnione oraz wymaga większych starań, zarówno ze strony psychologa, jak i samego alkoholika. Leczenie takiego alkoholika wymaga wielowymiarowego podejścia, które będzie obejmowało leczenie obu zaburzeń psychicznych. Problem obejmuje również wyboru lekarza, który podejmie się leczenia danego przypadku. Wielu terapeutów uważa, że przebywanie w ośrodku zamkniętym wielu uzależnionych nie umożliwia jednoczesnego dbania o osobę, która potrzebuje szczególnej troski, w związku z współistniejącą depresją. Osoby z wieloma zaburzeniami odbierani są jako trudni pacjenci. 

Jak zapobiegać alkoholizmowi?

Należy zwrócić uwagę na wszystkie czynniki zwiększonego ryzyka, ponieważ istnieje grupa osób podatna na występowanie alkoholizmu. Ze względu na szeroką gamę uwarunkowań choroby alkoholowej wielu pacjentów musi się pilnować, jeśli decydują się spożywać alkohol. Zapobieganie obejmuje nabywanie odpowiedniej wiedzy, która da realny obraz na cały przebieg choroby. Niska samoświadomość oraz rozpowszechnianie informacji w związku z alkoholizmem (temat tabu) powodują nieświadomość społeczeństwa. Ważne jest, aby osoby posiadające inne zaburzenia psychiczne miały świadomość, że alkohol nigdy nie jest rozwiązaniem problemu. Tylko leki okazują się skuteczne. Alkohol z kolei daje pozorne i chwilowe poczucie naprawy sytuacji. W rzeczywistości zwiększa tylko problem, a co gorsza rośnie ryzyko popełnienia samobójstwa. 

Pacjenci pod żadnym pozorem nie powinni wdrażać samoleczenia, ponieważ jest to mało skuteczne rozwiązanie. Najczęściej kończy się nawrotem oraz pogłębieniem zaburzenia. Alkoholizm powinien być kontrolowany przez lekarzy specjalistów. 

Zagrożenia związane z alkoholizmem. 

Zagrożeń związanych z alkoholem jest cała masa. Zaburzeniom ulega praca całego organizmu, który często nie odzyskuje już w pełni zdrowia. Wszystkie układy zostają obciążone i pracują znacznie gorzej. Narządy wielokrotnie ulegają poważnym i nieodwracalnym uszkodzeniom. 

Problemy pojawiają się także w związku z funkcjonowaniem psychicznym. Alkoholizm przybliża nas do poważnych chorób związanych z psychiką. Bardzo ciężko jest się ich pozbyć, ponieważ leczenie zaburzeń psychicznych nie zamyka się jedynie do farmakoterapii. 

Uzależnienie od alkoholu to także skutki związane z życiem codziennym. Osoby chore cierpią na trudności emocjonalne, społeczne, rodzinne, osobiste i zawodowe. Zauważając w naszym najbliższym otoczeniu osobę, która posiada problemy z nadużywaniem alkoholu czujmy się odpowiedzialni za udzielenie pomocy, ponieważ alkoholizm prowadzi w dużej mierze do śmierci.